میوه خشک

نمایش:
مرتب سازی توسط:
سیب خشک 2

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال

سیب خشک 3

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال

سیب خشک 4

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال

سیب خشک 5

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال

سیب خشک 6

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال

سیب خشک 7

 • نرم و لذیذ
 • میان وعده ای سالم
 • کیفیت درجه صادراتی
 • طبیعی و فاقد مواد شیمیایی
 • تهیه شده از بهترین نوع میوه ها
 • عطر طبیعی و طعمی لذیذ تر از میوه
 • جایگزین مناسب انواع چیپس و اسنک
 • حجم بالای آنتی اکسیدان .فیبر.اهن . روی . منیزیم. و ویتامین ها نسبت به میوه تازه
 • تولید  و بسته بندی شده در وجیسنک
 • ساخت ایران

500,000ريال